งบอุดหนุนเฉพาะกิจ

ความคืบหน้าโครงการ
หน่วยงานทั้งหมด 0
โครงการทั้งหมด 0
งบที่ได้รับทั้งหมด 0 ล้านบาท
งบที่บันทึกสถานะแล้ว 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
อปท
อำเภอ
สถานะโครงการ
ยังไม่ดำเนินการ
ร่าง TOR
ราคากลาง
ร่างประกาศ
ประกาศเชิญชวน
ประกาศผู้ชนะ
ลงนามในสัญญา
อื่นๆ
รวม
โครงการ
จำนวนเงิน
โครงการ
จำนวนเงิน
โครงการ
จำนวนเงิน
โครงการ
จำนวนเงิน
โครงการ
จำนวนเงิน
โครงการ
จำนวนเงิน
โครงการ
จำนวนเงิน
โครงการ
จำนวนเงิน
โครงการ
จำนวนเงิน
1
อบต.หนองคู
นาดูน
4
7.55
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
4
7.55
2
อบต.สำโรง
นาเชือก
4
4.26
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
4
4.26
3
อบต.บรบือ
บรบือ
4
6.72
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
4
6.72
4
อบต.หนองปลิง
เมืองมหาสารคาม
4
3.81
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
4
3.81
5
ทต.เชียงยืน
เชียงยืน
4
8.22
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
4
8.22
6
อบต.วังยาว
โกสุมพิสัย
3
6.77
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
3
6.77
7
อบต.หนองเรือ
นาเชือก
3
7.74
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
3
7.74
8
อบต.เขวาไร่
นาเชือก
3
7.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
3
7.00
9
อบต.ท่าสองคอน
เมืองมหาสารคาม
3
7.04
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
3
7.04
10
ทต.โพนทอง
เชียงยืน
3
6.60
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
3
6.61
11
อบต.โคกก่อ
เมืองมหาสารคาม
3
2.93
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
3
3.02
12
ทต.ขามเรียง
กันทรวิชัย
3
5.69
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
3
5.69
13
ทต.นาเชือก
นาเชือก
3
7.68
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
3
7.68
14
อบต.วังแสง
แกดำ
3
7.65
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
3
7.65
15
ทต.ท่าขอนยาง
กันทรวิชัย
3
6.47
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
3
6.47
16
อบต.เหล่า
โกสุมพิสัย
3
4.31
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
3
4.31
17
อบต.แก้งแก
โกสุมพิสัย
3
5.15
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
3
5.15
18
อบต.กุดใส้จ่อ
กันทรวิชัย
3
4.76
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
3
4.76
19
อบต.หนองกุงสวรรค์
โกสุมพิสัย
3
5.16
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
3
5.16
20
อบต.หนองทุ่ม
วาปีปทุม
3
5.50
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
3
5.50
21
ทต.มิตรภาพ
แกดำ
3
2.01
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
3
2.01
22
อบต.หัวขวาง
โกสุมพิสัย
3
1.49
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
3
1.50
23
อบต.เขื่อน
โกสุมพิสัย
3
1.31
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
3
1.31
24
อบต.หนองโพธิ์
นาเชือก
3
4.34
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
3
4.34
25
อบต.ดงใหญ่
วาปีปทุม
2
18.31
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
2
18.34
26
อบต.หนองแวง
กุดรัง
2
17.18
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
2
17.18
27
อบต.นาโพธิ์
กุดรัง
2
7.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
2
7.00
28
อบต.ดงดวน
นาดูน
2
6.97
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
2
6.98
29
ทต.พยัคฆภูมิพิสัย
พยัคฆภูมิพิสัย
2
13.33
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
2
13.33
30
อบต.โนนแดง
บรบือ
2
6.02
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
2
6.02
31
อบต.วังไชย
บรบือ
2
5.01
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
2
5.02
32
อบต.ดอนกลาง
โกสุมพิสัย
2
8.30
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
2
8.30
33
อบต.ปอพาน
นาเชือก
2
5.01
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
2
5.01
34
อบต.โนนราษี
บรบือ
2
6.80
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
2
6.80
35
อบต.ห้วยแอ่ง
เมืองมหาสารคาม
2
7.15
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
2
7.17
36
อบต.แพง
โกสุมพิสัย
2
6.84
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
2
6.84
37
อบต.หนองเม็ก
นาเชือก
2
5.05
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
2
5.06
38
อบต.แวงน่าง
เมืองมหาสารคาม
2
5.10
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
2
5.10
39
ทต.แวงน่าง
เมืองมหาสารคาม
2
5.49
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
2
5.49
40
อบต.นาเชือก
นาเชือก
2
8.23
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
2
8.23
41
อบต.ขามเรียน
ยางสีสุราช
2
5.54
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
2
5.55
42
อบต.หนองโก
บรบือ
2
5.82
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
2
5.82
43
อบต.ดงเมือง
ยางสีสุราช
2
3.73
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
2
3.74
44
อบต.นาสีนวล
พยัคฆภูมิพิสัย
2
7.22
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
2
7.23
45
อบต.แวงดง
ยางสีสุราช
2
7.21
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
2
7.22
46
อบต.เวียงชัย
พยัคฆภูมิพิสัย
2
7.10
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
2
7.10
47
อบต.ดอนงัว
บรบือ
2
5.60
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
2
5.60
48
อบต.เมืองเตา
พยัคฆภูมิพิสัย
2
7.77
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
2
7.77
49
อบต.โคกพระ
กันทรวิชัย
2
4.48
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
2
4.57
50
อบต.ดอนหว่าน
เมืองมหาสารคาม
2
3.73
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
2
3.73
51
อบต.ดอนเงิน
เชียงยืน
2
2.48
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
2
2.48
52
ทต.โกสุมพิสัย
โกสุมพิสัย
2
6.39
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
2
6.39
53
อบต.เวียงสะอาด
พยัคฆภูมิพิสัย
2
6.24
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
2
6.24
54
อบต.เขวา
เมืองมหาสารคาม
2
6.35
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
2
6.35
55
อบต.กู่สันตรัตน์
นาดูน
2
7.38
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
2
7.38
56
อบต.ท่าตูม
เมืองมหาสารคาม
2
3.41
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
2
3.41
57
อบต.บัวมาศ
บรบือ
2
3.10
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
2
3.10
58
อบต.แก่งเลิงจาน
เมืองมหาสารคาม
2
3.45
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
2
3.45
59
อบต.โนนภิบาล
แกดำ
2
2.64
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
2
2.64
60
อบต.หนองจิก
บรบือ
2
6.53
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
2
6.54
61
อบต.บ้านกู่
ยางสีสุราช
2
5.65
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
2
5.68
62
ทต.วาปีปทุม
วาปีปทุม
2
2.89
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
2
2.89
63
อบต.ขามเฒ่าพัฒนา
กันทรวิชัย
2
2.30
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
2
2.30
64
ทต.โคกพระ
กันทรวิชัย
2
1.82
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
2
1.82
65
อบต.ประชาพัฒนา
วาปีปทุม
2
5.06
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
2
5.06
66
อบต.โพธิ์ชัย
วาปีปทุม
2
1.77
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
2
1.77
67
อบต.เชียงยืน
เชียงยืน
2
1.93
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
2
1.93
68
อบต.ปะหลาน
พยัคฆภูมิพิสัย
2
2.35
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
2
2.35
69
อบต.หนองกุง
แกดำ
2
1.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
2
1.00
70
อบต.บ่อใหญ่
บรบือ
2
6.51
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
2
6.52
71
อบต.นาข่า
วาปีปทุม
2
7.15
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
2
7.15
72
อบต.หนองสิม
บรบือ
2
0.93
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
2
0.94
73
ทต.นาดูน
นาดูน
2
0.99
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
2
0.99
74
อบต.หนองเหล็ก
โกสุมพิสัย
2
6.25
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
2
6.25
75
อบต.ลาดพัฒนา
เมืองมหาสารคาม
1
9.55
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
9.55
76
อบต.เลิงแฝก
กุดรัง
1
8.31
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
8.31
77
อบต.นาภู
ยางสีสุราช
1
7.70
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
7.74
78
อบต.หนองไฮ
วาปีปทุม
1
7.65
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
7.66
79
อบต.ดงบัง
นาดูน
1
6.94
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
6.94
80
อบต.ราษฎร์เจริญ
พยัคฆภูมิพิสัย
1
6.75
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
6.76
81
อบต.หนองบัวสันตุ
ยางสีสุราช
1
6.58
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
6.59
82
อบต.ยางท่าแจ้ง
โกสุมพิสัย
1
6.49
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
6.49
83
อบต.หนองแดง
นาเชือก
1
6.47
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
6.48
84
ทต.กุดปลาดุก
ชื่นชม
1
6.26
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
6.26
85
อบต.แกดำ
แกดำ
1
6.21
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
6.21
86
อบต.หนองแสน
วาปีปทุม
1
5.92
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
5.92
87
ทต.หนองไผ่
นาดูน
1
5.87
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
5.87
88
อบต.ขามป้อม
วาปีปทุม
1
5.76
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
5.76
89
ทต.บรบือ
บรบือ
1
5.71
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
5.72
90
อบต.เม็กดำ
พยัคฆภูมิพิสัย
1
5.49
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
5.52
91
อบต.ยางสีสุราช
ยางสีสุราช
1
5.42
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
5.42
92
อบต.หนองบัว
โกสุมพิสัย
1
5.20
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
5.20
93
ทต.หัวดง
นาดูน
1
5.15
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
5.15
94
อบต.ภารแอ่น
พยัคฆภูมิพิสัย
1
5.07
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
5.08
95
อบต.เกิ้ง
เมืองมหาสารคาม
1
5.02
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
5.02
96
อบต.ยางน้อย
โกสุมพิสัย
1
4.88
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
4.88
97
อบต.เขวาใหญ่
กันทรวิชัย
1
3.65
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
3.65
98
อบต.เลิงใต้
โกสุมพิสัย
1
1.90
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
1.90
99
อบต.แคน
วาปีปทุม
1
1.87
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
1.87
100
ทต.แกดำ
แกดำ
1
0.67
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
0.89
101
อบต.โคกสีทองหลาง
วาปีปทุม
1
0.89
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
0.89
102
ทต.หนองกุง
ชื่นชม
1
0.02
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
0.02
103
อบต.เหล่าดอกไม้
ชื่นชม
1
0.02
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
0.02
104
อบต.เขวาไร่
โกสุมพิสัย
1
0.02
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
0.02
105
อบต.ดงยาง
นาดูน
1
0.02
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
0.02
106
อบต.ชื่นชม
ชื่นชม
1
0.02
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
0.02
107
อบต.วังใหม่
บรบือ
1
0.02
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
0.02
108
อบต.กุดรัง
กุดรัง
1
0.02
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
0.02
×